Veiligheidsregels

Wielervereniging Wv Brabantse Wal streeft er na dat iedere deelne(e)m(st)er tijdens het fietsen de veiligheidsregels in acht neemt en deze blijft naleven. Voor verder info verwijzen we U naar onderstaande veiligheidsregels en naar de statuten.

Veiligheidsregels

1)      Het dragen van een helm en fietshandschoenen is te allen tijde verplicht tijdens de ritten.
2)      We rijden maximaal met 2 personen naast elkaar en houden zoveel mogelijk rechts van de weg.
3)      De formatie blijft gesloten, wat inhoudt dat we constant met 2 personen naast elkaar blijven rijden. Zodra 1 persoon zich laat afzakken wordt deze plek ingenomen door degene die daar achter rijdt!
4)      Als 1 van de 2 kopmannen niet meer op kop kan rijden, laten beiden zich afzakken zodat de formatie gesloten blijft en de volgende 2 nemen de kop over.
5)      Tijdens de ritten worden de verkeersregels volgens de WegenVerkeersWet gerespecteerd.
6)      Tijdens de ritten wordt in de groep niet met losse handen gereden.
7)      Respecteer c.q. hanteer de snelheid van 32 km/uur koerssnelheid zoals WV Brabantse Wal die voorschrijft!
8)      Respecteer de natuur , gooi geen afval in de natuur!
9)      Zorg dat de weg altijd toegankelijk en veilig blijft voor andere weggebruikers (bij wachten, pech etc.).
10)  Bij pech of een sanitaire stop, achterblijvers etc. wordt er gewacht totdat de groep weer herenigd is.
11)  Waarschuw elkaar voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke kruispunten en andere weggebruikers.
12)  Blijf geconcentreerd in een rechte lijn rijden!
13)  Fietsende leden hebben een inspanningsverplichting om getraind aan de start van de rit(ten) te verschijnen; het verhoogt het (individuele) plezier en zorgt voor minder gevaarlijke situaties
14)  In alle overige situaties waarin de statuten/huishoudelijk reglement niet voorzien, neemt het Bestuur besluiten, altijd in het belang van Wielervereniging Brabantse Wal

Start typing and press Enter to search