Reglement

De spelregels van WV Brabantse Wal

WV Brabantse Wal beoogt een club te zijn waar uitdagend recreatief fietsen, gekoppeld aan een grote mate van gezelligheid en veiligheid, de doelstelling is. Dit kan echter niet worden gerealiseerd zonder “spelregels” (naast de formelere statuten) met elkaar af te spreken en belangrijke uitgangspunten/feiten met elkaar te delen.

WV Brabantse Wal beoogt een club te zijn waar uitdagend recreatief fietsen, gekoppeld aan een grote mate van gezelligheid en veiligheid, de doelstelling is. Dit kan echter niet worden gerealiseerd zonder “spelregels” (naast de formelere statuten) met elkaar af te spreken en belangrijke uitgangspunten/feiten met elkaar te delen.

Wie zijn we?

Onze Wielervereniging Brabantse Wal, bestaande uit 30 vaste wielervrienden, heeft tot doel het beoefenen van de recreatieve wielersport op een gezonde en plezierige wijze, waarbij wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De kernwaarden van onze vereniging zijn: sportiviteit, veiligheid, vriendschappelijkheid, sociaal en maatschappelijk betrokken.
De identiteit van onze vereniging ontleent zich aan natuurgebied “de Brabantse Wal”.
Vanuit haar doelstelling zet onze vereniging zich in om dit karakteristieke landschap op recreatief vlak onder de aandacht te brengen. Hiervoor hebben wij nauwe contacten bij Streekorganisatie Brabantse Wal. Om deze herkenbaarheid te bevorderen zal onze vereniging het streekmerk Brabantse Wal uitdragen. In 2010 heeft WV Brabantse Wal Stichting “De Luchtballon” geadopteerd als het goede doel, waarvoor wij graag een bijdrage leveren aan de gewenste en benodigde financiële middelen of ons in te zetten in fysieke vorm. WV Brabantse Wal beoogt een club te zijn waar uitdagend recreatief fietsen, gekoppeld aan een grote mate van gezelligheid, de doelstelling is. Dit kan echter niet worden gerealiseerd zonder “spelregels” (naast de formelere statuten) met elkaar af te spreken en belangrijke uitgangspunten/feiten met elkaar te delen.

VEILIGHEIDSREGELS

1)      Het dragen van een helm en fietshandschoenen is te allen tijde verplicht tijdens de ritten.

2)      We rijden maximaal met 2 personen naast elkaar en houden zoveel mogelijk rechts van de weg.

3)      De formatie blijft gesloten, wat inhoudt dat we constant met 2 personen naast elkaar blijven rijden. Zodra 1 persoon zich laat afzakken wordt deze plek ingenomen door degene die daar achter rijdt!

4)      Als 1 van de 2 kopmannen niet meer op kop kan rijden, laten beiden zich afzakken zodat de formatie gesloten blijft en de volgende 2 nemen de kop over.

5)      Tijdens de ritten worden de verkeersregels volgens de WegenVerkeersWet gerespecteerd.

6)      Tijdens de ritten wordt in de groep niet met losse handen gereden.

7)      Respecteer c.q. hanteer de snelheid van 32 km/uur koerssnelheid zoals WV Brabantse Wal die voorschrijft!

8)      Respecteer de natuur , gooi geen afval in de natuur!

9)      Zorg dat de weg altijd toegankelijk en veilig blijft voor andere weggebruikers (bij wachten, pech etc.).

10)    Bij pech of een sanitaire stop, achterblijvers etc. wordt er gewacht totdat de groep weer herenigd is.

11)     Waarschuw elkaar voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke kruispunten en andere weggebruikers.

12)     Blijf geconcentreerd in een rechte lijn rijden!

13)     Fietsende leden hebben een inspanningsverplichting om getraind aan de start van de rit(ten) te verschijnen; het verhoogt het (individuele) plezier en zorgt voor minder  gevaarlijke situaties

14)  In alle overige situaties waarin de statuten/huishoudelijk reglement niet voorzien, neemt het Bestuur besluiten, altijd in het belang van Wielervereniging Brabantse Wal

Locatie van vertrek

1)     Op de dagen waarop ritten gepland zijn, is het vertrek- en eindpunt TC Monkey Town aan de Melanen.

2)     Vertrektijd op doordeweekse dagen is om 18.30 uur.

3)     Op zondagmorgen vertrekken we om 08.30 uur.

4)     Bij iedere rit (vertrek) verzamelen we 10 minuten voorafgaand aan deze vertrektijden.

5)     Wijzigingen met betrekking tot vertrektijden worden kenbaar gemaakt via de mail c.q. website (tabblad actueel) en/of Whatsapp. In principe 1 dag van tevoren.

6)     Check tijdig uw mail dan wel de website!

7)     Dit geldt ook voor de ritten/trainingen/georganiseerde tochten in het winterseizoen.

Indeling fietsseizoen

Het zomerseizoen loopt van 1 maart tot en met  31 oktober van ieder kalenderjaar. Het winterseizoen (MTB, cross) loopt van 1 november tot en met 28/29 februari van ieder kalenderjaar.  De doordeweekse trainingsdagen (gedurende het zomerseizoen) worden nader door het bestuur bepaald.

Locatie voor bestuursvergadering

De Bestuursvergaderingen vinden gedurende het seizoen regelmatig plaats in onderling overleg. Deze vergadering vindt bij toerbeurt plaats bij één van de bestuursleden dan wel bij Monkey Town.

Locatie voor presentaties/clinics

Indien er prominente gasten worden uitgenodigd, de grootte van de groep daarom vraagt, kan in overleg gebruik gemaakt worden van Monkey Town dan wel van een externe locatie.

Aanschaf van materiële middelen

Noodzakelijke materiële middelen zoals verbandtrommel, dekens etc zijn aangeschaft. Deze worden meegenomen in de volgauto. Indien de volgauto ontbreekt, zal door een van de leden minimaal alu-folie en jodium worden meegenomen. Voorts is het streven erop gericht om over minimaal 1 EHBO-er te beschikken.

Voorbereiding voor onderweg

Het lid dient per trainingsrit zelf mee te nemen 1 reserveband en een fietspomp(je). Daarnaast is het de (zorg)plicht van de fietsende leden om zorg te dragen voor goed onderhouden materiaal (goede banden, remblokken etc). Ook voldoende eten en drinken behoort tot een kwalitatieve uitrusting.

Bij ziekte

Bij langdurige ziekte of ongeval zorgt het Bestuur voor een attentie naar het betreffende lid.

Verzekering

Het bestuur inventariseert bij de leden voor het afsluiten van een verzekering ten behoeve van materiële en immateriële schade. Bij voldoende deelname wordt bij 1 verzekeraar een contract afgesloten waarbij aanspraak kan worden gemaakt c.q. zal worden verzocht, voor korting op de premie. Leden betalen individueel de premie (evt. inclusief de bedongen korting) aan de vereniging waarbij de vereniging 1 gezamenlijk bedrag betaalt aan de verzekeraar.

Clubkleding

WV Brabantse Wal beschikt over uniforme kleding. Deze set bestaat uit de volgende kledingstukken: 1 shirt met korte mouw, 1 shirt met lange mouw, 1 korte fietsbroek, armstukken, beenstukken en 1 windstopper. De kleding is eigendom van de WV Brabantse Wal. Na het 3e jaar wordt de kleding eigendom van het betreffende lid. Eerder stoppen betekent dus teruggeven van het complete pakket kleding.

Voor deze kleding wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75,- per lid. Opzeggen in het 1e jaar betekent een restitutie van € 75,-;  opzegging in het 2e jaar betekent een restitutie van € 50,- en opzegging in het 3e jaar een restitutie van € 25. Na het 3e jaar wordt de kleding eigendom van het lid.

De leden worden geacht netjes met hun kledingstukken om te gaan. Bij verlies of kwijtraken van een kledingstuk in de eerste drie jaar wordt € 20,= in rekening gebracht. Exclusief aanschafkosten vervangende kleding welke voor eigen rekening lid is.

Routeschema’s

De medewerker Technische Zaken zal eventueel samen met een vrijwilliger een routeschema opstellen. Dit behelst een schema voor het zomerseizoen waarbij er een opbouw zit in de lengte van de ritten en de zwaarte van de ritten. Gestreefd wordt naar een afwisselend en gevarieerd programma. Ook worden geplande (toer)tochten opgenomen in dit routeschema.

Primair doel van Wv Brabantse Wal

Het primaire doel van Wielervereniging Brabantse Wal voor ogen heeft, is het fietsen op de verharde weg (met de wielrenfiets)gedurende het wielerseizoen. Dit seizoen begint omstreeks de 2e week van Maart t/m de 2e week van Oktober. In deze periode dat de groep fietst valt de verantwoordelijkheid onder het bestuur van de Wv Brabantse Wal. De overige maanden is het de vrijheid van de deelnemers hoe zij hier verdere invulling aan geven, hier is Wielervereniging Brabantse Wal niet aansprakelijk voor!
Toelatingseis en kosten lidmaatschap.Om toe gelaten te worden tot Wv Brabantse Wal, moet de deelnemer minimaal 16 jaar zijn.

Voor verdere info kunt u zich wenden bij: het secretariaat van Wielervereniging “Wv Brabantse Wal” (zie contact)

Leeftijd

De minimum leeftijd om lid te worden van de wielervereniging is 16 jaar.

Gezinskorting Contributie

Bij meerdere leden uit een gezin geldt een korting van 20% voor het 2e en volgend lid van de vereniging.

Wegkapitein tourtochten

Voor elke tourtocht zal een Wegkapitein worden aangesteld. Deze indeling wordt voorafgaande aan het zomer wielerseizoen gepubliceerd op de website.

Hij verkent vooraf de route en draagt tijdens de rit zorg voor het tijdig en duidelijk aangeven van de weg en obstakels.

Bij afwezigheid van de geplande Wegkapitein zorgt hij tijdig zelf voor een vervanger.

Bestuurders en hun functie;

Voorzitter: Leon Hertogs

Secretaris / secretariaat: Ronald Schats

Penningmeester: Frans Kamman

Medewerker Algemene zaken: x

Medewerker Technische zaken: Patrick de Krom

Webmaster: vacant

Start typing and press Enter to search