Organisatie

Organisatie WV Brabantse Wal Wielervereniging Brabantse Wal beoogt een fietsclub te zijn waar een combinatie van lekker fietsen, gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid de boventoon voert. De club is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, 2 speciale commissies. Enerzijds om de “pijn op de organisatie wat te verdelen”; anderzijds om zo goed als mogelijk georganiseerd te zijn om de bovenstaande doelstelling(en) te behalen.

De organisatie ziet er als volg uit:

Dagelijks Bestuur:
  • Voorzitter: Leon Hertogs
  • Secretaris: Ronald Schats
  • Penningmeester: Cees Vijverberg
Commissies:
  • Sponsorcommissie: Ad Buijs en Mario v.d.Zande

 

Uitleg commissies

Technische Commissie:

alle zaken die (rechtstreeks) betrekking hebben op fietsgerelateerde zaken, lopen via de TC. Te denken valt hierbij aan de weektochten, de toertochten, trainingen, spinninglessen, fietsonderhoud (voorlichting) etc

Sponsorcommissie:

alle zaken die betrekking hebben op sponsoren, contacten en contracten lopen via de sponsorcommissie. Voor beide commissies geldt dat 1 vertegenwoordiger van elke commissie deelneemt aan de reguliere bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen delen zij relevante actualiteiten mede en worden relevante zaken ingebracht die een bestuursbesluit vragen.

Start typing and press Enter to search