Thomashuis

Thomashuis

Op 26 mei j.l. heeft een flinke groep leden van de vereniging weer vrijwilligerswerk verricht bij het Thomashuis in Lepelstraat. Na de ontvangst met koffie en cake zijn twee groepen onder de bezielende leiding van Harry aan de slag gegaan met het onkruidvrij maken van bestrating, vegen, onkruid wieden en maaien op de percelen, opruimen van snoeihout en snoeiafval. Er is een heuse berg afval ontstaan, die t.z.t in de brand gestoken kan worden (uiteraard na toestemming van de gemeente).

Hiermee hebben wij met veel plezier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en is het een welbestede zaterdagochtend geweest met een blinkend eindresultaat. Alhoewel de bewoners deze dag niet zelf aanwezig waren hadden zij wel een presentje voor ons in elkaar gezet. Hiervoor onze hartelijke dank. Een volgende keer hopen wij met een nog grotere groep op herhaling te gaan.

 

Comments

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search