Privacy

Privacybeleid

WV Brabantse Wal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit document over het privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. WV Brabantse Wal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document over het privacybeleid;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Passende technische (beveiligde privé-computers, up-to-date software, beveiligde website) en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als WV Brabantse Wal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de secretaris van WV Brabantse Wal:

Ronald Schats,
Populierenlaan 11,
4661 WE Halsteren, tel: 06-27861457,
e-mail: rschats@home.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door WV Brabanste Wal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden
– Communicatie via website, Whatsapp en/of uitnodigingen;
– Bij blessureleed
– Inschrijvingen bij evenementen
– Voor de bovenstaande doelstelling(en) is er een ledenlijst met de onderstaande gegevens:
– Geslacht;
– Achternaam;
– Initialen;
– Tussenvoegsel;
– Roepnaam;
– Adres;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Discipline (Fietser/MTB)

Uw persoonsgegevens worden door WV Brabantse Wal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende maximaal 2 jaar.
Voor de financiële administratie worden door WV BrabantseWal tevens de onderlinge transacties bijgehouden. De gegevens in de financiële administratie worden opgeslagen en daarna voor maximaal 7 jaar bewaard.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld is op automatisch updaten en installeren.

Website

De website van WV Brabantse Wal is openbaar met de bedoeling informatie te verstrekken over de vereniging. Om een indruk te geven van evenementen kunnen foto’s op de website worden geplaatst. Indien personen vooraf bezwaar maken tegen het plaatsen van foto’s van henzelf, worden hiervan geen foto’s op de website geplaatst. Indien achteraf bezwaar wordt gemaakt tegen de plaatsing van bepaalde foto’s met de betreffende personen worden deze verwijderd.

Op de websites van WV Brabantse Wal treft u een aantal links aan naar andere websites. WV Brabantse Wal kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
De website is door WV Brabantse Wal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. WV Brabantse Wal behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Het is toegestaan om de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden, mits de bron wordt vermeld. Verspreiding van privacygevoelige informatie is nooit toegestaan. WV Brabantse Wal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website. WV Brabantse Wal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan de secretaris:

Ronald Schats,
Populierenlaan 11,
4661 WE Halsteren, tel: 06-27861457,
e-mail: rschats@home.nl

WV Brabantse Wal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien WV Brabantse Wal een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop WV Brabantse Wal uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of de Whats app groep.

Start typing and press Enter to search