Route 15 – Middelwaard / Vianen

Lek

De Lek is een zoetwaterrivier in Zuid-Holland en ligt in het verlengde van de Nederrijn. Sinds de Rijnkanalisatie in 1970 staat het waterpeil in de Lek, stroomafwaarts van de stuw te Hagestein, het grootste deel van het jaar onder invloed van eb en vloed. De Lek wordt gekenmerkt door smalle uiterwaarden en uit veen bestaande, binnendijkse delen.

De Lek wordt gekruist door het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Hierdoor is de Lek van belang voor de scheepvaart tussen Rotterdam, Amsterdam, het oosten van het land en Duitsland. Bij Amerongen staat een sluis – en stuwencomplex, dat bestaat uit een stuw, schutsluizen en een hydro-elektrische centrale.

Langs de vaarweg

In de uiterwaarden van de Lek en achter de dijk ten oosten van Schoonhoven zijn verschillende natuurgebieden. Hier broeden bijzondere vogels zoals de steenuil en bosuil en de roerdomp. Langs de hele rivier zijn er kribben (korte stenen dammen in de rivierbedding). Ten westen van Schoonhoven groeit op een aangeslibd stuk land riet in zogenaamde rietgorzen en hoog oevergewas (biezenvelden).

Geschiedenis

De Lek is een oude zijarm van de Rijn: de Rijn mondde vroeger uit bij Katwijk in zee (nu is dit de Oude Rijn). De Kromme Rijn en de Oude Rijn werden afgedamd vanwege verzanding.Om de waterafvoer en de scheepvaart weer mogelijk te maken werden de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Merwede gegraven. Zo werd de Lek naast de Waal de hoofdstroom van de Rijn. Door de Rijnkanalisatie (voltooid in 1970) veranderde de Lek van een rivier met veel bochten in een deltarivier; de rivier vertakt zich in een Delta. Bij Groot Ammers (Ammerstol) ligt de laatste bocht naar de Delta.

Gegevens vaarweg

  • Lengte: 62  kilometer
  • Breedte: 180 tot 330 meter
  • Diepte: NAP – 5,30 meter
  • Kruisende vaarwegen: Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl

Start typing and press Enter to search